Make your own free website on Tripod.com

מעבור הארץ

פרקי הספר חורזים את המהלך המופלא של כניסת ישראל לארץ בימי יהושע ואת ימי כיבוש הארץ וההתנחלות בה, בהדרכתו המדוייקת והענוותנית של יהושע.

להזמנת ספרים

איש לשבטו

ימי שפוט השופטים, ימים של נסיונות נפל לחיות כעם רגיל בארצו או ימי התבררות לאומית, שהיו הכרחיים לקראת בניית הקומה הלאומית, ולבקשת המלכות בישראל?

להזמנת ספרים

איש כלבבו        חדש!    הספקה לקראת ראש חודש ניסן תשס"ו         לצפייה בדוגמה

בפסגת ספרי הנביאים הראשונים, הולכת ומתפרצת שירת המלכות אל מרחבי המציאות. ספר זה מלווה את בקשת המלוכה והעמדת מלכות שאול ודוד ומאפשר למתוח קוים לצפייה לקומם את מלכות ישראל בימינו.

להזמנת ספרים

גדול שימושה

קובץ סיפורים מתורתו ומהנהגותיו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.

להזמנת ספרים

כתובת להזמנות:

משפחת רמר, אלון מורה ד.נ. לב השומרון, מיקוד 44833

טלפון: 0524-239855   או 02-9975651

קישור לויקיפדיה

 

תנך תנ"ך יהושע שופטים שמואל נביא נביאים לימוד שיעורים בתנ"ך הרב אברהם רמר